Fråga

 

I meddelandefältet (Windows XP Home) finns en ikon som talar om när jag är ansluten eller inte till lokalt nätverk 3. Sedan en tid blinkar, med olika frekvens, textrutan som talar om att jag är ansluten eller inte. Datorn tycker jag har blivit slöare. Jag har försökt att sätta status för ikonen till ”Alltid dold”.

Men den poppar alltid upp igen. Några bra tips. Snälla.

Sven-Erik Nilsson

Svar

 

Det här måste ju betyda att du har något problem med nätverksanslutningen. Även när ikonen är dold meddelar den ju när anslutningen försvinner.

Det framgår inte om det är en trådbunden eller trådlös anslutning. I det första fallet, kontrollera (eventuellt byt) nätverkskabeln och kontakterna. Undersök också om allt är som det ska med utrustningen datorn är nätverksansluten till (router eller modem). Fungerar strömförsörjningen ordentlig utan glapp?

Rör det sig om trådlöst gäller ungefär samma sak. Men i stället för kabel har du antenner och ett trådlöst nätverkskort att kontrollera. Se också till att du har rätt inställningar. Prova att byta kanal – det kanske har tillkommit någon ny störningskälla som inte fanns tidigare.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här