Enligt en ny undersökning har svenska företag en överdriven tro på sin egen cybersäkerhet.

58 procent av svenska företag har den uppenbart överdrivet optimistiska uppfattningen att de är bättre förberedda på dataintrång än sina konkurrenter. Detta visas i en ny undersökning från Silicon Valley-baserade analysföretaget FICO, utförd av Ovum Research.

350 IT-chefer och säkerhetsansvariga i Sverige, Norge, Finland, USA, Kanada, och Storbritannien tillfrågades och mer än en tredjedel av dessa uppgav dessutom att deras företag var ledande inom cybersäkerhet. Fler svenska deltagare ansåg också att deras företag var bättre än genomsnittet än deltagare från andra länder i undersökningen.

Telekomleverantörer hade högst självförtroende. Hela 75 procent uppgav att de var bättre förberedda än sina konkurrenter, och 13 procent ansåg att deras företag var ledande på området. Företagen inom den svenska finansbranschen var något mer realistiska – 33 procent av deltagarna ansåg att deras företag var bättre än genomsnittet, och 23 procent att företaget var ledande.

Dessutom uppgav endast 26 procent av de svenska deltagarna att deras företag använder sig av en extern källa för att mäta sin säkerhetsnivå och var tionde uppgav att de inte gör någon mätbar bedömning av säkerhetsnivån överhuvudtaget.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här