Nyttan med optimeringsprogram

Fråga

Tack för alla tips, tricks och råd genom åren!

I nummer 8/2017, skrev ni att Advanced System Care hade ett ganska tveksamt värde. Detta har vållat vissa bekymmer för oss som jobbar med support på Seniornet Södermalm.

För några år sedan valde vi att ha en enhetlig uppsättning gratisverktyg för våra besökare. Det blev förvirrande för de besökande när olika supportpersoner rekommenderar olika verktyg. Vi enades om Panda Antivus, Advanced System Care och Superantispyware.

Varför anser ni att ASC har tveksamt värde? Kan ni rekommendera en bättre uppsättning gratisverktyg, helst med argument varför de är bättre än de vi har nu?

Ann-Marie Eriksson

 

Svar

Jag beklagar om mitt uttalande uppfattades som kritik mot just Advanced System Care. Vad jag menade var att alla sådana program har ett tveksamt värde. Minnesoptimering, registerstädning och allt vad de nu uppger sig utföra behövs helt enkelt inte och gör ingen påvisad nytta.

Många av programmen marknadsförs också väldigt aggressivt och försöker pressa användarna att betala. Så länge ni använder en gratisversion är det väl inget större problem – troligtvis gör programmet i alla fall ingen skada.

Jag är full av beundran för de insatser Seniornet gör för att lära seniorer digital kommunikation och internet på helt ideell bas. Fortsätt er viktiga verksamhet!

 

 

Anders Reuterswärd

Om Anders Reuterswärd

Anders har skrivit för Datormagazin sedan 1988. När tidningen lades ned blev det i stället High Score och därefter PC Hemma. Så småningom tillkom tidningen PC+, som efter några år slogs ihop med PC Extra och blev Datormagazin igen - cirkeln sluten. Anders är på flera sätt tidningens äldsta medarbetare och har försörjt sig på heltid som frilansare i över 20 år.

2 kommentarer

Om det fanns enkla sätt att bibehålla systemets stabilitet och prestanda över längre tid, vilka inte ingår i operativsystemet självt, skulle Microsoft givetvis införa dessa metoder i operativsystemet! Det råder trots allt konkurrens på OS-marknaden. Nej, jag tror precis som Anders Reuterswärd att optimeringsprogram knappast gör någon nytta. (Som program tar de dock upp resurser…) I stället är sunt förnuft vid bruk av systemet det viktigaste. (Installera inget skräp.)

De optimeringsverktyg som vi använder på SeniorNet Södermalm har en stor betydelse för de flesta som använder dem hos oss. De flesta som har en dator (PC, Platta, Smarttelefon) är amatörer och har ingen aning om hur man rensar datorn från alla småfiler, cookies, och annat skräp som olika hemsidesägare levererar utan att man vet om det eller vill ha. Så de flesta rensningsprogram gör stor nytta har vi erfarit. Sålunda har vi många gånger ändrat mycket långsamma datorer till väldigt pigga sådana genom att köra rensningsprogram. Men vi visar också hur man inte skall luras att köpa dessa program.
en har

Kommentera

*

Liknande artiklar