IoT, internet of things

Endast 14 procent av företagen har koll på säkerheten när det gäller internet of things.

86 procent av IT- och säkerhetsansvariga världen över upplever att deras organisation har för lite kunskap om IoT-hot. Samtidigt ökar cyberhoten mot internet of things-enheter lavinartat, något som innebär en stor risk för många företag. Detta är siffror som säkerhetsföretaget Trend Micro presenterat i en rapport.

I undersökningen, där 1150 IT- och säkerhetsansvariga världen över deltagit, uppger enbart 14 procent att deras organisation har fullduglig kunskap om rådande IoT-hot. 37 procent uppger dessutom att de inte alltid har kapacitet att definiera sina säkerhetsbehov innan de implementerar nya IoT-lösningar.

Uppkopplade enheter som används på kontor uppges vara de vanligaste förekommande föremålen för angrepp. Detta följs av uppkopplade enheter inom tillverkningsindustrin och leveranskedjan. 59 procent av företagen uppger att de enbart har möjlighet att prioritera ett par nyckelaspekter i säkerhetsarbetet, som sökande efter avvikande beteende och hantering av sårbarheter.

 

 

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här